• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

آب گرم با معده خالی

آب گرم با معده خالی :
موضوع مهم؛
ایکاش بتوانم این مطالب را به همه انسانها برسانم ?????????? یکی از متخصصین قلب میگوید اگر هر کسی که این نامه بدستش میرسد به کسانی که میشناسد بفرستد پس باعث نجات زندگی انسان ……
درمان با آب گرم. باورتان نمیشود
اتحاد بیماریهای ژاپنی آخرین تجربه درمان با آب که نتایج صد درصد برای بیماریهای زیر را دارد منتشر کرد
سردرد شدید. فشار خون. کم خونی. درد مفاصل. فلج. ضربان شدید یا تند قلب. صرع. چربی. سرفه. التهاب حلق.آسم.سل. التهاب شرایین. وهر مرضی که به مجاری ادرار مربوط میشود. زیادی ترشح اسید و التهاب معده. کم اشتهایی. وهر مرضی که به چشم وگوش و حنجره مربوط میشود.
طریقه درمان با آبی که بجوش آمده
هر روز صبح زود از خواب بیدار شو و۴ لیوان آب با معده خالی بخور ۱۶۰ میلی. وآب باید گرم باشد ولی نه آنقدر که زبان را بسوزاند ولی ولرم نزدیک به گرم باشد
وتا ۴۵ دقیقه بعد هیچگونه غذایی نخورید.
وپس از هر وعده غذا تا ۲ ساعت آب نخورید بعضی از افراد یا مریضها در اوایل برای نوشیدن ۴ لیوان در یک وقت مشکل دارند میتوانند کمتر آب بنوشند ویواش یو اش به ۴ لیوان برسد
نتایج درمان با آب برای امراض زیر در مدت معین زیر ثابت شده
مرض قند ۳۰ روز
فشار خون ۳۰ روز
مشکلات معده ۱۰ روز
انواع سرطان ۹ ماه
سل و التهاب شرائین ۶ ماه
کم غذایی ۱۰ روز
مشکلات مجاری ادرار ۱۰ روز
مشکلات بینی و گوش و حنجره ۲۰ روز
مشکلات عادت ماهیانه ۱۵ روز
مشکلات قلب و انواع آن ۳۰ روز
سردرد شدید ۳ روز
کم خونی ۳۰ روز
چربی ۴ ماه
صرع و فلج ۹ ماه
مشکلات دستگاه تنفسی ۴ ماه
کپی کن و بفرست که بقیه هم استفاده کنند تجربه کن
?آب یخ?

ابو علی سینا:

اگه آب یخ شمارادرجوانی بیمار نکند در میانسالی شما را سخت
بیمار خواهد کرد.

آب یخ باعث چسبیدن چربی دور عروق قلب شده و عامل انسداد ۴
رگ اصلی قلب و سکته یا ایست قلبی میشه … ?????? شاید شنیده باشید افراد جوانی که ایست قلبی میکنن و از دنیا
میرند،علت اصلی این اتفاق بد نوشیدن آب یخه…. ♠️??♠️?? آب یخ اولین و بزرگترین علت سیروز کبد و نابودی کبد محسوب
میشه چون آب یخ باعث چسبیدن چربی دور جداره کبد میشه ….. متاسفانه بالای ۹۰ در صد کسانی که در انتظار پیوند کبد هستن
قبلش به نوشیدن آب خیلی خنک عادت داشتند ،،، در کل نوشیدن آب یخ باعث از کار افتادن لوزالمعده و بیماری
دیابت میشه …. آب یخ باعث از بین رفتن عاج روده و معده شده و موجب سرطان
دستگاه گوارش میشه