• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مشخصات فردی:

نام: عبدالمهدی 

نام خانوادگی: نصیر زاده

شماره همراه :۰۹۳۹۰۷۷۴۵۱۵

تلفن تماس :۰۲۱۲۲۴۸۵۱۵۱      فکس :۲۲۴۵۸۲۰۳

ایمیل:mehdi.nasirzade@gmail.com

عنوان رساله دکتری : طراحی وتبیین الگویی فرآیندی برای پیشبینی کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور

استادیار دانشگاه پیام نور

عضو مجمع مربیان فدراسیون جهانی کشتی

مدیر کل مرکز آموزش های آزاد وچند رسانه ای دانشگاه پیام  نور

مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور

دبیرشورای ورزش دانشگاه پیام نور

معاون آموزشی انیستیتو بین المللی کشتی

دبیر شورای راهبردی آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور

رئیس کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی ایران

ریس کمیته آموزش فدراسیون ورزش های سه گانه  جمهوری اسلامی ایران

تحصیلات و سوابق تدریس:

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی)

فوق دکتری تخصصی مدیریت ورزشی دانشگاه آریزونا

پژوهشگربرترعلمی رشته تربیت بدنی در سالهای ۸۷ ۱۳ و ۱۳۸۸

مدرس دروس تخصصی رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی در دانشگاههای پیام نور سیرجان – شهر ری – مرکز تهران و دانشگاه آزاد سیرجان – ورامین – شهر ری – کرج .و داتشگاه تهران.دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد (تهران مرکز  وتهران جنوب)

داور نشریه علمی پژوهشی ” پژو هش های کاربردی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور  “

داور نشریهISC“پژو هش های مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی “

راهنمایی ومشاوره بیش از بیست پایان نامه و رساله