• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دانشجویان شاهد و ایثارگر

ابلاغ شیوه نامه چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر نصیرزاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه از ابلاغ شیوه نامه چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خبرداد:

و افزود چهارمین دوره مسابقات درسه سطح دانشگاهی، منطقه ای و سراسری در رشته های تنیس روی میز، والیبال، شنا، دوومیدانی و شطرنج برای خواهران و دررشته های تنیس روی میز، فوتسال ، شنا ، دوومیدانی وشطرنج برای آقایان برگزار خواهد شد وی درخصوص شرایط حضور شرکت کنندگان گفت کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر با هر عنوان از ایثارگری، فرزند و همسر ( شهید جاید الاثر، آزاده ، جانباز و رزمنده) جانباز، آزاده، رزمنده، خواهر، برادر، نوادگان شهید و اعضای کانون های علمی – فرهنگی ایثار دانشگاه ها می توانند در مسابقات دانشگاهی شرکت نموده و منتخبین آنها به مسابقات منطقه ای و سراسری راه یابند علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند فایل شیوه نامه را با کلیک در اینجا دریافت کنند.