• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اعلام نتایج هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور قم- شهریور ۱۳۹۴

برای مشاهده : اعلام نتایج هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور قم- شهریور ۱۳۹۴ کلیک کنید

 

اعلام نتایج هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور قم- شهریور ۱۳۹۴