• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بارزترین مشخصه های جوامع دموکراتیک

  • یکی از بارزترین مشخصه های جوامع دموکراتیک برگزاری انتخابات در فضایی آزاد و رقابتی است.امری که اگرچه در دنیای امروز بسیار بدیهی به نظر می رسد اما هنوز هم کشورهایی وجود دارند که فاقد سیستم انتخابات بوده و مردم کوچکترین سهمی در دومینوی قدرت ندارند.در این میان ایران یکی از کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارنامه ای درخشان در خصوص برگزاری انتخابات دارد و طبق آمار از ابتدای انقلاب تا کنون به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار کرده است.نکته حایز اهمیت اینکه همه انتخابات گذشته با مشارکت بالای مردم مواجه بوده و تبلیغات گسترده معاندان هیچگاه موفق به سرد کردن شور انتخاباتی در مردم نشده است.در ادبیات سیاسی مشارکت بالای مردم در انتخابات نوعی مشروعیت بخشی به نظام حاکم بوده و از قدرت بازدارندگی بالایی برخوردار است.

    جامعه ایران امسال در حالی به استقبال انتخابات می رود که گردنه پرمشقت تحریم را پشت سرگذاشته و باسرافرازی به فرجام نیک برجام رسیده است.اینک کشور نیازمند یک تفاهم ملی است.انتخابات هفتم اسفند فرصتی است تا ملت ایران با بصیرت و امید به آینده و در بستر یک تفاهم ملی آینده ای نیک را برای خود رقم بزنند..