• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برنامه کلاس های تخصصی مربیگری درجه ۱ بدنسازی و پرورش اندام

 • استاد درس ساعت تاریخ روز
  دکتر آقا علی نژاد فیزیولوژی وزنه تمرینی پیشرفته ۱۰ الی ۱۵ ۱۱/۷ شنبه
  دکتر معتمدی طراحی تمرین حرفه ای ۸:۳۰ الی ۱۱ ۱۲/۷ یک شنبه
  دکتر نصیرزاده ریکاوری بهینه در پرورش اندام کاران ۸:۳۰ الی ۱۱ ۱۳/۷ دوشنبه
  علی تبریزی و مجید احمدی آشنایی با ساختار، قوانین  و مقررات ۱۲ الی ۱۶ ۱۳/۷ دوشنبه
  دکتر شریف آنتی دوپینگ و مکمل ۸:۳۰ الی ۱۱ ۱۴/۷ سه شنبه
  گرک یراق طراحی پیشرفت برنامه های تغذیه ای ۱۱ الی ۱۶ ۱۴/۷ سه شنبه