• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برگزاری اولین دوره مربیگری والیبال بانوان در دانشگاه پیام نور

دکتر نصیرزاده صبح امروز در بازدید از کلاس مربیگری درجه ۳ والیبال بانوان دانشگاه پیام نور عنوان کرد این دوره از تاریخ ۱۶ ماه جاری آغاز شده و تا ۲۳ مهرماه ادامه ارد. همچنین وی افزود در این دوره که با همکاری و نظارت فدراسیون والیبال برگزار می شود۲۵ نفر از دانشجویان حضور دارند که پس از کسب موفقیت در آزمون پایان دوره گواهینامه مربیگری درجه ۳ به افراد اهدا خواهد شد. وی در بین دختران حضور و بیان داشت معتقدم آموزش سرمایه گذاری است و اگر می خواهیم آینده روشن داشته باشیم بایستی آموزش در فدراسیون ها جدی تر گرفته شود. وی همچنین از آینده درخشان ورزش بانوان کشور خبر داد و گفت خوشبختانه در این دولت نگاه ویژه تری به ورزش بانوان صورت پذیرفته است که با این توجه اندک موفقیت های باورنکردنی و غیرممکن را ممکن ساخته اند و در ادامه از طرف اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور لوح سپاسی به سرکار خانوم نامداری مدرس این دوره اهداء گردید.