• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برگزاری کلاس مربیگری درجه ۱ بدنسازی و پرورش اندام برای اولین بار

به گزارش دکتر نصیرزاده از روز سه شنبه ۷ مهر لغایت پنج شنبه ۹ مهرماه کلاس های عمومی برگزار می شود و فایل این کلاس ها در لینک های زیر جهت علاقه مندان قرار گرفته است

ضمنا در روز جمعه ۱۰ مهرماه ساعت ۱۴ امتحان عمومی به عمل می آید و از روز شنبه ۱۱ مهرماه کلاس های تخصصی این دوره برگزار می شود.

 

Download