• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برگزاری کلاس مربیگری پرورش اندام در استان اصفهان

دومین دوره مربیگری درجه ۲ پرورش اندام با حضور ۵۰ نفر از تاریخ دوم مهر ماه در اصفهان آغاز و تا ۷ مهرماه ادامه دارد. مدرسین این دوره از کلاس ها به عهده دکترعبدالمهدی نصیرزاده و مرتضی قدرتی می باشد. در این دوره ۵ روزه متقاضیان با مفاهیم طراحی تمرین، طراحی برنامه های تغذیه ای، سیستم های نمرینی، حرکات اصلاحی، فیزیولوژِ وزنه تمرینی آشنا می شودن.

فایل تمرینات مقاومتی که توسط دکتر نصیرزاده در کلاس مربیگری درجه ۲ استان اصفهان تدریس شده در این پایین نیز قرار گرفته است.

 

تمرینات مقاومتی