• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تقدیر ریاست کمیته ملی المپیک از دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

مهندس کیومرث هاشمی ریاست محترم کمیته ملی المپیک از دکتر  عبدالمهدی نصیرزاده ریاست همایش ملی مدیریت رویداد ورزشی سبز تقدیر وتشکر کرد متن پیام آمده است جناب آقای دکتر نصیرزاده از آنجا که امروزه یکی از مهترین مساله ای که در برگزاری رویداد های ورزشی بزرگ توجه به جنبه های زیست محیطی است که شما در برگزاری المپیاد های پیام نور به عنوان یکی از بزرگترین رویداد های ورزشی با رعایت جنبه های زیست محیطی وهمچنین برگزاری این همایش علمی هم از بعد عملی وهم از بعد علمی به این نیاز جامعه پرداختید لذا از اهتمام شما بی نهایت سپاسگذارم وتوفیقات شما را از حضرت ولی عصر عج خواستارم.