• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور تیم کاراته دانشجویان پیام نور در سوپرلیک

4542a9c3-ed0d-4716-bbdb-4b2b171e4d24 a413c09e-d3e1-45c3-b129-44a281922a25 c31c7d7b-39eb-4e6e-8d55-880b29822640