• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

درباره رژیم غذایی بیشتر بدانیم ….

رژیم غذای

رژیم های کنونی اصرار دارند از ورزش به عنوان شرط ضروری کاهش وزن، استفاده حداکثری ببرند. اولویت با ورزش های هوازی است نه غیر هوازی. تازه ورزش نباید اجباری باشد بلکه باید اختیاری باشد. بعضی ورزش ها نه تنها وزن را کم نمی کنند بلکه ممکن است باعث افزایش وزن هم بشوند. هیچ کسی منکر این نیست که اگر فردی ورزش مناسبی را با رعایت اصول علمی (مانند گرم کردن پیش از ورزش و…) انجام دهد و ورزش متناسب با فیزیک و فیزیولوژی بدنش انجام دهد، از فواید سلامتی بخش ورزش بهره مند می شود؛ ولی فواید سلامتی بخش الزاما به معنی کاهش وزن نیست. یعنی ممکن است عضله فردی که ورزش انجام می دهد قوی تر شود، تنفسش بهتر شود، اعتماد به نفسش هم بهتر شود، جریان خونش بهتر شود و اتفاقات مفید دیگری هم بیفتد ولی وزن کم نشود که هیچ بلکه بیشتر هم بشود. بعضی از ورزش ها مخصوصا ورزش های بی هوازی عضله می سازند و عضله جدیدا شکل گرفته وزن دارد. این وزن جدیدا شکل گرفته با وزنی که ما با مشقت با کمک کم خوری در رژیم های کنونی کم می کنیم، سر به سر می شود و بعضا وزن حتی افزایش هم می یاید. رژیم های مدرن، اجرای ورزش را به صورت دلخواهی آزاد می گذارند تا از نظر روانی اگر فرد ورزش کرد و خسته و خمیر شد، توقعات آنچنانی از رژیم نداشته باشد و با خود بدین شکل کنار بیاید که من این ورزش را به میل شخصی خودم و صرفا برای سلامتی انجام می دهم و حساب سلامتی عمومی را با سلامتی خاص ناشی از کاهش وزنش جدا می کند.

رژیم های مدرن چه ویژگی هایی دارند که آنها را از بقیه انواع برنامه ها متمایز می کند

اگر به برنامه های رژیمی مختلف که در دنیا متداول است نگاه کنید، متوجه می شوید که این برنامه ها هرچند وقت یکبار، مقدار غذای برنامه غذایی را کم می کنند؛ طوری که در دفعات چندم، دیگر مراجعه کننده از گرسنگی ملول می شود و یا از خوردن غذاهای خام و آب پز و نظایر آن دلزده می شود. مزیت رژیم تجویز شده مدرن این است که معمولا مقدار غذای رژیم را کم نمی کنیم؛ بلکه معمولا مقدار غذای رژیم را تقریبا ثابت نگه می داریم و بعضا با کمک ویتامین ها و گاهی اوقات قرص های گیاهی و یا دمنوش های گیاهی سوخت و ساز را افزایش می دهیم. طبیعتا بعضی افراد ممکن است به خاطر شرایط شان نتوانند ویتامین و قرص گیاهی مصرف کنند. اگرچه ظاهر رژیم های مدرن مشابه است ولی با کمک روش های علمی، مسیر کاهش وزن را به سرانجام می رسانیم. اساس رژیم های مدرن، هماهنگی هوشمندانه ساعت مصرف قرص ها و ویتامین ها و بعضا دمنوش های گیاهی بر اساس شرایط بدن است. اگرچه ظاهر رژیم ها مشابه است ولی نکته ظریف، تشخیص تفاوت های جزیی بین افراد است که تشخیص آن تنها و تنها به عهده متخصص تغذیه است