• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی

دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی

زمان

سخنران

عنوان مقاله / برنامه

۸ الی ۹

پذیرش وپذیرایی

۹ الی ۱۰

پخش فیلم وکلیپ

۱۰ الی ۱۵/۱۰

دکترنصیر زاده

سخنران کلیدی

۱۵/۱۰ الی ۳۰/۱۰

دکتر علی قره

سخنران کلیدی

۳۰/۱۰ الی ۴۵/۱۰

دکتر حمید قاسمی

سخنران کلیدی

۴۵/۱۰ الی ۱۱

علیرضا ذاکریان

تأثیر بازاریابی سبز بر روی رفتار مصرف کننده های لوازم ورزشی

۱۱ الی ۱۵/۱۱

سحر قربانعلی پور

بررسی نقش گسترش گردشگری ورزشی بر توسعه پایدار

۱۵/۱۱ الی ۳۰/۱۱

علی منصف

کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص­های مؤثر برموفقیت ورزشی تیم­های ایران دررویدادهای بین­المللی

۳۰/۱۱ الی ۴۵/۱۱

فاطمه عبدوی

بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب­ سایت­های فدراسیون­های ورزشی از دیدگاه هواداران رویدادهای بزرگ ورزشی

۴۵/۱۱ الی ۱۲

سروش فرهادی فر

تحلیل وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه­های ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ از نظر ساختار، محتوا و صوری

۱۲ الی ۱۵/۱۲

اردشیر براتی

تاثیرات برگزاری رویدادهای ورزشی برشهر یا کشور محل برگزاری از دیدگاه کارشناسان و برگزار کنندگان رویداد های ورزشی

۱۵/۱۲ الی ۳۰/۱۲

حسین ذبیحی

ورزش، عاملی برای توسعه همدلی و همزبانی دولت و ملت

۳۰/۱۲ الی ۳۰/۱۴

نماز وناهار – داوری مقالات پوستر

۳۰/۱۴ الی ۴۵/۱۴

دکتر شجیع

سخنران کلیدی

۴۵/۱۴ الی ۱۵

مهندس محمد درویش

سخنران کلیدی

۱۵ الی ۱۵/۱۵

دکتر هومن بهمن پور

سخنران کلیدی

۱۵/۱۵ الی ۳۰/۱۵

سمانه مصباح

بررسی موانع و مشکلات نحوه اعزام تیم های منتخب ورزشی به رویدادهای بین المللی از دیدگاه ورزشکاران

۳۰/۱۵ الی ۴۵/۱۵

ابراهیم نوریان

برسی تاثیر  برگزاری المپیاد های درون استانی بر بهبود کیفیت و رکوردهای ورزشکار ان در مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور  سراسر کشور

۴۵/۱۵ الی ۱۶

مریم موسیوند

ترسیم تاثیر مولفه های نظام آراستگی محیط(۵اس ) بر بهره وری ادارات ورزش و جوانان استان همدان

۱۶ الی ۱۵/۱۶

فاطمه هوشمندی

دیپلماسی ورزش، سیاست ها و ایجاد صلح

۱۵/۱۶ الی ۳۰/۱۶

محمدعلی حسینی

نقش ورزش در توسعه پایدار

۳۰/۱۶ الی ۴۵/۱۶

میناسالک

تاثیر برگزاری تورنمنتهای ورزشی منطقه ای در توسعه منطقه میزبان

۴۵/۱۶ الی ۱۷

محمد سیاوشی

ارزیابی سطح تفکر استراتژیک و رابطه رگرسیونی ان با تشخیص فرصت های کارآفرینانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان

۱۷ الی ۱۵/۱۷

معصومه حسینی

دیدگاه مربیان در خصوص طرح جامع آموزش شنای مدارس شهر تبریز در سال تحصیلی۹۱-۹۲

۱۵/۱۷ الی ۳۰/۱۷

بهروز رحمانی

بررسی علل مشارکت داوطلبانه افراد در برگزاری رویدادهای ورزشی

۳۰/۱۷ الی ۴۵/۱۷

مرتضی طاهری

مرور بر چرخه معیوب کارآفرینی ، ورزش و سلامت خانواده و جامعه

۴۵/۱۷ الی ۱۸

محمد عظیم نژاد

شاخص ها و رتبه بندی  ارزشیابی عملکرد تربیت بدنی واحد های استانی دانشگاه پیام نور

اختتامیه و تقدیر از عملکرد اداره تربیت بدنی ده استان برتر دانشگاه پیام نور و اهدا لوح