• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر محمد حسین علیزاده سرپرست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی شد

 • به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر محمد حسین علیزاده را به عنوان سرپرست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی منصوب کرد.
  بنابراین گزارش در حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری به محمد حسین علیزاده آمده است :
  با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و بر اساس پیشنهاد معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان به موجب این حکم تا تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی منصوب می شوید.
  انتظار می رود که با توکل به خداوند سبحان ، ماموریت و وظایف سرپرستی فدراسیون را تا برگزاری انتخابات بر پایه قوانین ، سیاستها و برنامه های مصوب ، زیر نظر رئیس سازمان امور دانشجویان به انجام رسانید.
  توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.
  دکتر علیزاده دارای مدرک تحصیلی دکترا از دانشگاه منچستر و عضو کمیته آسیا ویژن کنفدراسیون فوتبال آسیا است ،دانشیار دانشگاه تهران است و در حال حاضر رئیس آکادمی ملی فوتبال ایران است.
  از سوابق علمی وی میتوان به مدیریت گروه تربیت بدنی و علوم پزشکی پردیس بین المللی کیش، عضو کمیته برنامه ریزی رشته تربیت بدنی وزارت علوم ، مدیر کل تربیت بدنی و رئیس پژوهشکده و علوم ورزشی وزارت علوم و عضویت در هیات تحریریه ۵ نشریه علمی پژوهشی و از سوابق ورزشی وی می توان به مدرک مربیگری نوجوانان و کمک های اولیه فوتبال از انگلستان و مدرک مربیگری درجه C اشاره کرد.