• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار با دکتر لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی

photo_2016-02-17_17-42-58 photo_2016-02-17_17-43-06 photo_2016-02-17_17-43-08 photo_2016-02-17_17-43-12