• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

عصر امروز دکتر نصیرزاده در جمعی از خبرنگاران حضور یافت و از مشکلات باشگاه داران بدنسازی پرده برداشت

عصر امروز دکتر نصیرزاده در جمعی از خبرنگاران حضور یافت و از مشکلات باشگاه داران بدنسازی پرده برداشت و افزود مجموعه داران ورزشی در ایران عاشقان ورزش اند چرا که اکثر احداث کنندگان باشگاه های ورزشی در کشور از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی می باشند که اگر هزینه ای را که صرف راه اندازی این مجموعه ورزشی نموده اند نزد بانک می سپردند سودآوری بیشتری نصیبشان میگردید لذا چیزی جز عشق نمی تواند انگیزاننده این بزرگواران جهت مدیریت این مجموعه های ورزشی باشد لذا مسئولین اعم از وزارت ورزش، وزارت بهداشت، شهرداری ها و وزارت فرهنگ و ارشاد بایستی قدردان این بزرگان به پاس تلاش در احیا جامعه ای سالم توسط این بزرگواران باشد.