• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

فرمول های مورد نیاز سنجش ترکیب بدن

فرمول های مورد نیاز سنجش ترکیب بدن

فرمول های مورد نیاز سنجش ترکیب بدن:

وزن ایـده آل بدن: شاخصی می بـاشد که وزن ایده آل و مطـــلوب شما را تعیین می کند. بـرای بـدسـت آوردن این شاخص چندین فرمول وجود دارد:

کانال رسمی کمیته ورزشی بادی بلید و وسایل ارتعاشی

فرمول اول:

 

مردان : [(۱۵۲٫۴ – قد (سانتیمتر)) * ۰٫۹۱] + ۵۰

زنان :   [(۱۵۲٫۴ – قد (سانتیمتر)) * ۰٫۹۱] + ۴۵٫۵

فرمول دوم:

 

مردان:  ۴۸ + ( ۲٫۷ به ازای هر ۲٫۵ سانتی متر بالای ۱۵۰ سانتی متر قد )

زنان:    ۴۵ + ( ۲٫۸ به ازای هر ۲٫۵ سانتی متر بالای ۱۵۰ سانتی متر قد )

فرمول سوم (برای جثه های متوسط):

 

مردان: [ ( ۱۵۰-قد ) * ۱٫۱ ] + ۴۸

زنان:   [ ( ۱۵۰-قد ) * ۰٫۹ ] + ۴۵

فرمول چهارم: .

عدد ۱۰۰ را از قد خودتان کسر کنید عدد بدست آمده وزن پایه می بـاشد. بـرای بـدست آوردن وزن ایده آل خود زنان می بایست %۱۵ و مردان %۱۰ از وزن پایه خود را کم کنند .

فرمول بدست آوردن وزن مناسب و ایده آل

مثال :

جنیست : مرد

قد ۱۸۰ سانتی متر

وزن ۸۰ کیلوگرم

۱۸۰- ۱۰۰= ۸۰ وزن پایه

۸۰*۱۰% = ۷۲ وزن مناسب

نتیجه :

وزن متناسب بین ۷۲ تا ۸۰ کیلوگرم می باشد

 

شاخص توده بدن(BMI): شاخصی است که می تـوان از طریق آن پی ببرید که تا چه اندازه تناسب اندام دارید فرمول آن این چنین است:

 

مجذور قد(متر) / وزن(کیلوگرم) = BMI

 

شاخص بدست آمده را با داده های زیر تطابق دهید:

 

BMI<18.5 : کمبود وزن شدید

BMI<20 : کمبود وزن و یا ورزشکار

BMI<20-22 : وزن ایده آل

BMI<22-25 : وزن طبیعی

BMI<25 : چاقی اندک

BMI<27 :چاقی متوسط

BMI<30 : چاقی شدید

BMI<40 : چاقی مفرط و بیمارگونه

 

شاخص چربی بدن: این شاخص میزان چربی بدن شما را اندازه گیری میکـند و دارای ۲ فرمول میباشد:

 

فرمول اول(درصد چربی بدن):

 

مردان:  [ وزن /  ( (وزن) * ۰٫۸۲ – (دورکمر) * ۴٫۱۵ + ۹۸٫۴۲- ) ‍] * ۱۰۰

زنان:    [ وزن /  ( (وزن) * ۰٫۸۲ – (دورکمر) * ۴٫۱۵ + ۷۶٫۷۶- ) ] * ۱۰۰

 

فرمول دوم:

۵٫۴ – ( جنس * ۱۰٫۸ ) – ( سن  * ۰٫۲۳ )+ ( BMI * 1.20 )

جنس برای مردان = ۱ و زنان = ۰

 

شاخص بدست آمده را با داده های زیر تطابق دهید:

 

زنان              مردان                 وضعیت

—————————————————

۱۶%               ۱۱%                   عالی

۱۶-۱۹%         ۱۱-۱۳%                 خوب

۲۰-۲۸%         ۱۴-۲۰%              قابل قبول

۲۹-۳۱%         ۲۱-۲۳%              ریسک کم

۳۱%               ۲۵%               ریسک بالا

 

برای بدست آوردن وزن چربی بدن درصد بدست آمده را در وزن کل بدن ضرب کنید.