• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قبول شدگان دوره مربیگری درجه ۳ بدنسازی بانوان

مهری شمس محمدپور، آناهیتا پیرسرائی، پریسا میرزائی، مرضیه بانشی، سیده سحر عمادی، شقایق ضیائی ندامانی، مریم امید ملایری، مهسا نامداری، فروزان اسمعیلی دزفولی، شهناز عبداله زاده، الهه حیدری، فرناز مخبریان، لیلا رضایی، فاطمه میرزائی، منصوره برخور، مهتاب رحمانی، نسرین نصیری، فریده شمال زاده، سپیده رمضانی علوی، مهسا ارشاد، لیدا همتی برزن، ندا بختیاری، آزاده احمدوند، سمانه خدابخش، مهسا اصفهانی، آیلین رسول نژاد، الهام عربیان، صدف رمضانی، یلدا جوفروش مقدم، فاطمه حسینی نسب، سیمین فتحعلی زاده، حدیثه نظرپور، مهسا شلیله، الناز ارشدی، ریحانه عبدی، مرضیه کیانی نژاد، لیورا جاودان فر، ساینا جعفرزاده، زهرا برخوردار کاشانی، نرگس امهو سپند، ندا نظری جاوید، سیده پریسا شیثی، مهسا روزبهانی، حانیه شهسواری، آرزو جهانبخشی، مهسا زرین، زهرا باهار، شیوا بنیادی، شیما مالمیر، شیده قاسمی، سوده جعفری، ندا فائزی، فاطمه ایمانی، پریا ارشدی، نرگس زقر، عصمت دوستی