• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم ترحیم والده جناب شهباز حسن پور بیگلری

با احترام از تمامی ورزشکاران و جامعه ورزشی بخصوص رشته پرورش اندام دعوت به عمل می آید ، تا در مراسم ترحیم والده محترم نماینده مجلس جناب شهباز حسن پور بیگلری شرکت به عمل آورند . لازم به ذکر است آقای حسن پور بیگلری حامی رشته پرورش اندام بوده ، وی همچنین در جدا سازی و استقلال فدراسیون نقش بسیار موثری داشته است ، حضور شما باعث تسلی خاطر بازماندگان آن مرحومه می باشد .