• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم تشییع پیکر هادی نوروزی امروز در ورزشگاه آزادی با حضور نزدیک به ۳۰ هزار نفر در ورزشگاه آزادی

2a9a4662-7852-45fc-b38a-47a1752e3c94

4aa46160-076f-4b9a-9bbc-4a858a2d0689

4bcbce89-9157-4ecb-96b1-69ea6d8811a3

a8938c90-75c8-4e54-9adb-253a34fcc98a

b7285634-cec0-4b37-b0f5-f0b6d29c4c51

b9209045-3618-4c7b-bdb3-988add292a2b

de19547a-4248-4e4d-b611-db069d7bade9