• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم تقدیر از ورزشکاران نخبه و جمعی از مربیان دانشگاه

4f7aa2b1-9c45-4b62-8dbf-ab65acb02a01 9e77f337-5a8c-4203-bd90-27d7564c4163 89ebc54a-94e9-4eb2-a9a0-83cdb09f4cb3