• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نظام آموزش عالی ایران نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی است

نظام آموزش عالی ایران نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی است چرا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بایستی پاسخگوی ۳میلیون فارغ التحصیل جویای کار باشد. سرفصل دروس و کتاب های ۲۰ سال گذشته پاسخ گوی نیازهای جامعه امروزی نمی باشد. اگر دانشگاه ها با رویکرد کارافرینی دانشجویان را تربیت و وارد بازار کار می کردند دیگر شاهد این آمار نبودیم.