• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

  • ورزشکاران محترم وبسایت همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی از طریق آدرس زیر در دسترس شما عزیزان می باشد.

    http://www.nfss.ir