• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

هیات ورزش دانشجویی استان کرمان

  • امروز صبح راس ساعت۱۰ در شهرکرمان مجمع انتخاباتی هیات ورزش دانشجویی استان کرمان برگذار شد دکتر نصیرزاده به عنوان ریس مجمع ونماینده فدراسیون ورزش های دانشجویی در این انتخابات حضور داشتند . جناب آقای دکتر میرسیف الدینی با حداکثر آرا موفق شد برای دوسال ریاست هیات ورزش دانشجویایی استان کرمان را عهده دار شود . گزارش تصویری این مجمع در بخش گزارشات تصویری سایت موجود می باشد.