• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربیگری درجه۳ در استان فارس

81e5bf10-c6b1-4940-a283-8050193940c2 471fc82d-cb59-420e-aa63-6cb9ebdab1ae 46390fc7-50b2-4977-b158-c751c166a264 c4e65f00-74e0-4873-a104-d1080c0bf3cf f427dcb5-fc32-4c08-af55-0dccc8afc2f5