• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گاهی اوقات شما تنها به این دلیل نمیتوانید آنطور که می‌خواهید تمرین کنید زیرا در معرض تمرین زدگی قرار گرفته اید

  • گاهی اوقات شما تنها به این دلیل نمیتوانید آنطور که می‌خواهید تمرین کنید زیرا در معرض تمرین زدگی قرار گرفته اید.گاهی اوقات بعد از چندین روز تمرین پشت سر هم دو روز استراحت را برای خود در نظر بگیرید.در این دو روز نه وزنه بزنید و نه تمرینات هوازی انجام دهید.تنها استراحت مطلق انجام دهید.
    اگر شما در طول هفته چندین روز پشت سر هم و بدون استراحت به باشگاه بروید بدن شما زمان کافی‌ برای ریکاوری را پیدا نخواهد کرد و به همین دلیل نه تنها عضله‌ سازی نخواهید کرد بلکه قدرت شما نیز افزایش نخواهد یافت.حتی در برخی‌ مواقع دو روز نیز کافی‌ نمی‌باشد.بسیاری از ورزشکاران قدرتی‌ هستند که هر هفته نمی‌تواند با بیشترین وزنه‌های ممکن تمرین کنند یا در صورت تمرین با این وزنه‌ها مشاهده شده است که آنها توان تمرینی خود را از دست میدهند.اگر می‌بینید که قدرت شما به طور مستمر افزایش پیدا نمیکند شما میتوانید شدت تمرینات خود را به شکل چرخشی افزایش یا کاهش دهید.گاهی اوقات نیاز می‌باشد که شما یک هفته را با وزنه‌های سبک تمرین کنید.