• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از سمینار شهر ری

25ce520c-4845-410a-8fcf-4219113c22c5 96f5173e-7acb-48f4-9224-fdc4ca6833de 99b4f6e0-b972-4c41-861b-b645c949e136 989e8e16-2ff2-4a0a-9ae4-18424e0fd489 c8935e83-cb64-45a7-b8ba-9cb77e4f216d ddafa40d-6130-413f-8f00-d8055b915702