• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

۶ دلیل استفاده از الپتیکال

۶ دلیل استفاده از الپتیکال
?فشار کمتر روی زانو
?کار روی عضله چهارسرران
?فشار بیشتر روی عضلات باسن
?مصرف کالری بیشتر با کار کمتر
?استفاده از عضلات بالاتنه
?سهولت استفاده در منزل

photo_2016-02-06_17-11-56