• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تاثیرات فیزیکی ماساژ

تاثیرات فیزیکی ماساژ :

ماساژ ایجاد توازن در بدن نموده ، انرژی را تجدید ، زنده دلی و زیبایی را به وجود می آورد.

 

در اثر ماساژ دادن سیستم لنفی بدن فعال شده و از طریق جاری شدن مایع لنفاوی ، نیروی شفا بخش در کل بدن به جریان می افتد .

 

انقباضات عضلانی ، تنش و اسپاسم از میان رفته و از طریق استحاله رسوبات گرانول ، بافت های فیبری عضلات متراکم می گردند .

 

سیستم گردش خون بایک نظام خود مصحح تنظیم شده ، عروق فعالیت خود را از سرمی گیرند.

خواب عمیق تر گشته در نتیجه تعادل ذهنی، بیشتر می شود.

 

در اثر ماساژ سموم با سرعت بیشتری از طریق مثانه دفع شده و پوست شفاف تر می شود .

 

ماساژکارکرد غدد و هورمون ها را تنظیم میکند و ترشحات هورمونی را به تعادل در می آورد .

 

در اثرماساژ اشتها به غذا به صورت طبیعی می شود. ( پر اشتهایی و کم اشتهایی از بین می رود)

 

تاثیرات بعد روانی ماساژ :

ماساژتوانایی بسیاری دررفع فشار های روانی و تنش های عاطفی دارد وسکون بعد از بی قراری و آسایش بعد از التهاب را بوجود می آورد .

 

ایجاد بالانس و تعادل روانی درگیرنده ماساژ نموده و اعتماد به نفسش را بالا می برد.

 

رفع افسردگی و سرد مزاجی

 

ماساژ عصبانیت خارج از کنترل و ترس های روانی را ازفرد دور می کند