• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان
وزیر ورزش و جوانان؛ پیشگام در گلریزان آزاد سازی محیط بان دنا

دکتر محمود گودرزی که با دستور تشکیل دفتر محیط زیست در وزارت ورزش و جوانان منشا حرکت فرهنگی جامعه ورزش در حوزه محیط زیست کشور بوده و تمامی فعالیت هاو برنامه های محیط زیستی وزارت ورزش و جوانان با حمایت ویژه وی انجام شده است، در آخرین اقدام محیط زیستی این وزارت در سال ٩۴، برگ زرین دیگری را با مشارکت جامعه خیر و نیک اندیش ورزش کشور رقم خواهد زد.
دکتر محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان علاوه بر صدور دستور برگزاری مراسم گلریزان آزادی محیط بان دربند دنا (غلام حسین خالدی)، با حضور در این مراسم که در روز جمعه ٢١ اسفندماه ساعت ١٧ در محل زورخانه شهید فهمیده (ضلع شمالی پارک شهر) برگزار خواهد شد، کارنامه محیط زیستی وزارت ورزش و جوانان در سال ٩۴ را با شیرینی آزادی غلام حسین خالدی تکمیل خواهد کرد.