• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات جام همدلی وامید

مسابقات جام همدلی وامید با حضور تیم هایی از استان های آذربایجان غربی، کردستان ، بوشهر ،سیستان وبلوچستان،دانشگاه مذاهب اسلامی ،خوزستان ،ایلام از تاریخ ۱۵ اسفند ماه آغاز وتا ۲۱ اسفند ماه ادامه دارد.

دکتر نصیرزاده صبح امروز در افتتاحیه مسابقات حضور وعنوان داشتند این مسابقات باهدف اتحاد هر چه بیشتر بین دانشجویان با ادیان مختلف برگذار گردیده است وباتوجه به اینکه امروزه ورزش یک زبان مشترک برای همه مردم لحاظ می گردد می توان با این ابزار قوی بهترین کارهای فرهنگی را انجام داد که اداره کل تربیت بدنی در این امر پیشگام بوده است هرچند که ورزش وفرهنگ با هم ارتباط مستقیم داشته و هر گاه حال فرهنگ کشور خوب بوده است دیده ایم که ورزش ما هم حالش خوب بوده ودر اوج بوده است به هر روی جا دارد از زحمات معاون محترم فرهنگی اجتماعی جناب آقای دکتر نجفی وجناب آقای دکتر موسوی وجناب دکتر جلالیان و همه مدیران استانی به جهت اعزام تیم در این مسابقات کمال تقدیر وتشکر رابنمایم