• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاههای استان اردبیل

مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاههای استان اردبیل مورخه ۹۴/۱۲/۱۴

با شرکت ۵۰ نفر ورزشکار درقالب ۸ تیم در سالن شهیدآسمانی اردبیل برگزارگردیدکه دراین رقابتها

تیم باشگاه تایسیز مقام اول ،تیم باشگاه بهتاج مقام دوم وتیم باشگاه آرتیس مقام سوم راکسب نــمودند،

این مسابقات در ردهای سنی نوجوانان،جوانان ,بزرگسالان وپیشکسوتان برگزار گردید که نفرات برتر

با نظرکمیته فنی به رقابتهای کشوری اعزام خواهندشد.

 

photo_2016-03-06_00-25-26

photo_2016-03-06_00-25-39 photo_2016-03-06_00-25-44