• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

معارفه ریس انجمن ورزش های قدرتی دانشگاه پیام نور استان

photo_2016-02-29_17-38-32 photo_2016-02-29_17-38-45