• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست صمیمی با مدیر کل ورزش وجوانان استان بوشهر

photo_2016-03-07_17-08-17 photo_2016-03-07_17-08-22