• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نکات مهم درکج پشتی

نکات مهم درکج پشتی

#کج_پشتی (اسکولیوز)انحراف جانبی ستون مهره ها

به نحوی که زوائد شوکی مهره ها به سمت تقعر و بدنه مهره ها به سمت تحدب چرخش یابد و غیر طبیعی است.

کج پشتی قبل از ۱۴ سالگی ظاهر می شود .

در دوران نوجوانی کج پشتی با علت ناشناخته در دختران پنج برابر بیشتر از پسران است. که اصلاح پذیر است و ۱۸ تا ۲۴ ماه بعد از زمان تشخیص به طور کامل اصلاح میشود.

انواع کج پشتی

***

براساس قابلیت اصلاح

الف)برگشت پذیر (متحرک)عملکردی

 با انجام حرکات اصلاحی اصلاح می شوند

 پیشرفت کننده نیستند

 تغییر شکل ساختمانی مهره ها یا دیسک بین مهره ای ندارند

انحنا به شکل خمیدگی طویل پشتی – کمری است

 اغلب به سمت چپ تحدب دارند

خمیدگی جبرانی به وجود نمیاد

در حالت های خمیده به جلو و آویزان شدن از بارفیکس از بین میرود

چرخ ثابت یا زاویه جانبی وجود ندارد

***

ب)ساختاری (ثابت)

بافت های نرم در سمت تقعر دچار کوتاهی می شود

ایجاد تغییرات ساختمانی ؛لبه دار شدن جسم مهره ای ،اختلاف در اندازه ی لامیناها ،پایه ها و زوائد عرضی مهره ها

تغییر شکل چرخشی ثابت

***

براساس موضع

برجسته ترین نقطه ی قوس در این مهره ها است

بین T2-T12 ناحیه سینه ای

بین T12-L1ناحیه سینه ای کمری

بین L2-L4ناحیه کمری

بین L5-S1ناحیه کمری خاجی

***

بر اساس تعداد قوس ها

الف) ساده

ب)مرکب ؛ قوس اولیه یا اصلی بزرگتر است و بقیه قوسها جبرانی هستند.

قوس اصلی در کج پشتیهای مادر زادی کوچک می ماند ولی قوسهای جبرانی همگام با رشد کودک بزرگ میشوند .

علل پدید آمدن کج پشتی های وضعیتی (قابل اصلاح)

  1. کوتاهی عضلات دور کننده ران در یک پا که باعث افتادگی لگن در سمت عضلات کوتاه شده میشود .

  1. کوتاهی عضلات نزدیک کننده ران که سبب بالا رفتن لگن در سمت مقابل عضلات کوتاه شده می شود.

شروع کج پشتی در این دو حالت?? از ناحیه کمری خاجی است.

  1. کوتاهی یک پا که باعث افتادگی لگن می شوند ودر پای بلند تر یک قوس طولی خفیف ایجاد می کند

  1. عادت به نشستن یک طرفی

  1. اتخاذ وضعیت های غلط

  1. کمردرد ،ناراحتی های عصب سیاتیک

  1. شرکت در بعضی از رشته های ورزشی که مستلزم حرکات و فعالیت های یکطرفه است؛ مثل تنیس