• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کسب سه پیروزی متوالی تیم تکواندو دانشگاه پیام نور

کسب سه پیروزی متوالی تیم تکواندو دانشگاه پیام نور استان ایلام درلیگ برتر
درادامه دوربرگشت مسابقات تکواندو لیگ برتر بانوان کشور جام کوثر، تیم دانشگاه پیام نور استان ایلام با نتایج ۵بر۳و ۷ بر۱ و ۶بر ۲به ترتیب برابر تیم های شمال شرق تهران و استان خوزستان و هیات تکواندو بروجردبه برتری رسید،