• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

کسب مقام پنجم لیگ برتر تکواندو کشور و دریافت کاپ اخلاق

photo_2016-03-14_12-31-35 photo_2016-03-14_12-31-44