• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

از سوی فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان اعلام شد

از سوی فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان اعلام شد ؛
سه ایرانی در بین اعضای رسمی کمیته های کنترل بین الملل، رسانه ، دانشجویی و برابری جنسیتی فیزو
کمیته ها اجرایی فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان دکتر دهخدا ، دکتر احمدی، و نجمه خدمتی را به عنوان اعضای اصلی کمیته های کنترل بین الملل ، رسانه، دانشجویی و برابری جنسیتی انتخاب کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ، پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان در سوییس و انتخاب رئیس و روسای کمیته های اجرایی فیزو ، روسای کمیته ها با بررسی کاندیداهای معرفی شده از سوی کشورهای مختلف برای عضویت در کمیته های اجرایی احکام نفرات برگزیده را صادر کردند.
به این ترتیب دکتر محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی کشورمان با حکم فیزو به عضویت کمیته کنترل بین المللی (CIC ) منصوب شد .
دکتر سید عبدالحمید احمدی از سوی رئیس کمیته رسانه های فیزو به عنوان عضو گروه کاری و مشاور کمیته رسانه و ارتباطات انتخاب و منصوب گردید.
همچنین نجمه خدمتی ورزشکار رشته تیراندازی و دارنده پنج مدال طلا ، نقره و برنز یونیورسیاد دانشجویان جهان( ۲۰۱۵- کره جنوبی) نیز از سوی کمیته اجرایی فیزو به عضویت دو کمیته دانشجویی و برابری جنسیتی درآمد.
اعضا کمیته های اجرایی فیزو به مدت چهارسال در تصمیم گیری ها و نشست های فیزو حاضر بوده و در خصوص مسائل ورزش دانشجویی جهان و برگزاری رویدادها و برنامه های توسعه ورزش دانشجویان نظارت خواهند کرد.
لازم به ذکر است پیش از این دکتر خسرو ابراهیم به عنوان نماینده فنی فدراسیون جهانی و نایب رئیس کمیته فنی رقابت‌های والیبال بیست و نهمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان انتخاب شد