• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برنامه جامع جهت بازاریابی فدراسیون کشتی تدوین گردید

طی تحقیقی توسط دکتر عبدالمهدی نصیرزاده (عضو کمیته مربیان فدراسیون جهانی کشتی )،پورفسور ابوالفضل فراهانی(معاون آموزشی دانشگاه پیام نور کشور) ویاشار دسکره (کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی )برنامه ای جامع جهت بازاریابی فدراسیون کشتی تدوین گردید صاحب نظران معتقدند در صورت اجرایی نمودن این برنامه توسط فدراسیون کشتی محدویت منابع مالی فدراسیون کشتی قطعا رفع خواهد گردید در تحقیق انجام شده بر روی بازاریابی ورزشی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران مهمترین نقاط قوت این فدراسیون شامل: سایت به روز با آمار بازدید بالا، پخش رسانه ای مسابقات کشتی، داشتن سهمیه زیاد و مدال آوری در المپیک، برگزاری مسابقات کشوری و لیگ کشتی
مهمترین نقاط ضعف: فقدان برنامه استراتژیک بازاریابی ورزشی، عدم وجود کمیته اسپانسرینگ، عدم بهره گیری از نیروهای متخصص در این زمینه
مهمترین فرصت های بازاریابی: پذیرش میزبانی رویداد های بین المللی، استفاده از برند کشتی گیران مطرح، پوشش رسانه ای و ناهواره ای، وجود ظرفیت های لازم جهت پذیرش انواع بازاریابی
و مهمترین تهدیدها شامل: امنیت مالی پایین برای سرمایه گذاران، فعالیت موفق کشورهای رغیب، وابستگی به بودجه دولتی، عدم دسترسی فعالان به اطلاعات اقتصادی فدراسیون، بی ثباتی و عدم شفافیت قوانین و مقررات کشور در توسعه بازاریابی بیان گردیده است