• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار دکتر نصیرزاده با مدیر عامل شرکت فنی عمران چوب بلوط

دیدار دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با مهندس روزبه اسماعیلی مدیر عامل شرکت فنی عمران چوب بلوط (از شرکت های بزرگ ارایه دهنده خدمات و تجهیرات ورزشی )در این دیدار زمینه های همکاری این شرکت با دانشگاه بررسی گردید ومقرر گردید طی تفاهم نامه ای زمینه های همکاری مشخص گردد لازم به ذکر است شرکت عمران چوب بلوط یکی از بزرگترین مجموعه های بخش خصوصی است که تا کنون بیش از ۱۰۰۰۰هزار مجموعه ورزشی را در ایران وخارج از کشور تجهیز نموده است

photo_2016-04-02_14-46-00