• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان امارات ۲۰۱۶

 

photo_2016-04-11_21-58-07 photo_2016-04-11_21-58-16 photo_2016-04-11_21-58-19 photo_2016-04-11_21-58-23 photo_2016-04-11_21-58-30 photo_2016-04-11_21-58-36 photo_2016-04-11_21-58-46 photo_2016-04-11_21-58-52 photo_2016-04-11_21-58-56