• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب ریس ودبیر انجمن بدنسازی بانوان دانشگاه های پیام نور کشور

انتصاب ریس ودبیر انجمن بدنسازی بانوان دانشگاه های پیام نور کشور
طی احکامی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور سرکار خانم فرزانه عبدالهی به عنوان ریس انجمن بدنسازی بانوان دانشگاه پیام نور منصوب وسرکار خانم فایزه حسین مردی نیز به عنوان دبیر این انجمن منصوب گردیدند نصیرزاده در گفتگو با شبکه خبری ورزش ایران عنوان کرد هدف از راه اندازی این انجمن در دانشگاه آن هم در بخش علاقمندی به بسیار زیاد دانشجویان به موضوع بدنسازی بود وی اشاره کرد که بدنسازی پایه واساس همه رشته های ورزشی است امروز اکثر کشور های صاحب نام در ورزش به این موضوع پی برده اند وما شاهد این هستیم که اکثر مدال های المپیک توسط کشورهایی گرفته می شود که علم بدنسازی را به خوبی می داند وبه اهمیت آن هم پی برده اند