• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین جلسه هماهنگی وهم اندیشی مسولین کمیته های فیتنس وتناسب اندام

_MG_5255 _MG_5256 _MG_5257 _MG_5262 _MG_5270 _MG_5272 _MG_5273