• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

با سلام وعرض ادب

با سلام وعرض ادب  ،

درگذشت ناگهانی همکار گرانقدرمان جناب آقای جلال رنجبر مشاور ریس فدراسیون وریس کمیته اقتصادی وبازاریابی فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام رابه خانواده ایشان وجامعه بزرگ پرورش اندام کشور تسلیت عرض نموده وبرای ایشان ازدرگاه ایزد منان طلب غفران الهی را خواهنیم روحش شاد ویادش گرامی نصیرزاده