• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برنامه مهتاب با حضور دکتر نصیرزاده و مریم وطن دوست

برنامه مهتاب ، امشب سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه به صورت زنده
ساعت ۱۰ از شبکه سراسری نور
( صدا و سیمای قم)،
با حضور دکتر نصیرزاده و دکتر وطن دوست