• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار وزیر ورزش و جوانان با رییس فدراسیون جهانی بوکس

دیدار وزیر ورزش و جوانان با رییس فدراسیون جهانی بوکس ، دکتر گودرزی : برای توسعه بوکس در ایران باید رویکرد فرهنگی و پزشکی به این رشته تغییر کند، مطالعات نشان داده است که آسیب های بوکس بیشتر از سایر ورزشها نیست، دکتر”چینگ کو وو ” بوکس ایران توانایی حضور قدرتمندانه تر در رقابت های مختلف آسیایی و جهانی را دارد، امیدوارم تعداد بوکسورهای ایران در المپیک ریو افزایش یابد /
« image48231 »