• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اسکوات پرشی و افزایش سطح تستوسترون

‌ دانشمندان به تازگی ارتباطی بین اسکوات پرشی و افزایش سطح تستوسترون پیدا کرده‌اند که نتیجه آن را در این مقاله می‌خوانید.در تصویر ورزشکار را مشاهده می‌کنید که در حال اجرای حرکت اسکوات پرشی است. او این کار را برای تفریح انجام نمی‌دهد بلکه سعی دارد سطح تستوسترون بدن را افزایش دهد.

انجام حرکات انفجاری مثل اسکوات پرشی می‌تواند کمک کند تا توان بیشتری در پاهای خود تولید کنید و این مساوی است با داشتن پاهایی قوی‌تر.این یعنی که می‌توانید اسکوات بیشتری انجام دهید و در نتیجه به‌واسطه اضافه‌بار بزرگتری که اعمال می‌کنید به رشد بیشتری هم خواهید رسید.
توصیه این است که حرکات انفجاری را اول برنامه تمرین جای دهید. دلیلش این است که برای به حداکثر رساندن توسعه توان (قدرت × سرعت) باید حرکات انفجاری را زمانی اجرا کنید که فیبرهای عضلانی تندانقباض خسته نباشند و در قوی‌ترین حالت قرار داشته باشند.یک تحقیق جدید نشان داده که برای افزایش دادن سطح تستوسترون (که می‌تواند منجر به بالارفتن رشد عضلانی شود) می‌شود اسکوات پرشی را بعد از اسکوات سنگین انجام داد.
محققان نیوزلندی مردان ورزشکاری را در یک آزمون در ۴ برنامه تمرین مختلف شرکت دادند که شامل اسکوات پرشی و اسکوات سنگین (با وزنه ۳ تکرار حداکثر) می‌شد.در یک جلسه تمرین آنها ۳ ست ۳ تکراری اسکوات پرشی انجام دادند و بعد از آن ۳ ست اسکوات سنگین زدند.در برنامه دیگر آنها اول ۳ ست اسکوات سنگین زدند و بعد از آن ۳ ست اسکوات پرشی زدند.در ۲ جلسه دیگر هم یا ۶ ست اسکوات سنگین اجرا کردند یا ۶ ست اسکوات پرشی.

آنها کشف کردند که وقتی ورزشکاران اول اسکوات سنگین را انجام دادند و بعدش اسکوات پرشی زدند، سطح تستوسترون‌شان در بالاترین سطح قرار گرفت.بنابراین برای ساختن قدرت و توان پاها و همچنین به‌دست آوردن حجم عضلانی بیشتر در پاها می‌توانید ۳ ست اسکوات سنگین را با ۳ ست اسکوات پرشی دنبال کنید