• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

افتخاری بزرگ برای ورزشکاران دانشگاه پیام نور

افتخاری بزرگ برای ورزشکاران دانشگاه پیام نور

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از حضور دودانشجوی پیام نور درجمع برترین های فوتسال جهان خبرداد وعنوان کرد مراسم برترین فوتسال بانوان دنیا برگذار وسرکار خانم فرشته کریمی به عنوان ششمین بازیکن برتر فوتسال دنیا و فرزانه توسلی به عنوان هشتمین بازیکن دنیا معرفی شدند نصیرزاده در ادامه افزود این دو دانشجو در مقطع کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران جنوب درحال ادامه تحصیل هستند که با توجه به تقاضای آناندر خصوص امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاه پیام نور زمینه ادامه تحصیل آن ها در مقاطع کارشناسی ارشد نیز فراهم گردید