• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب دکتر مرجانی

انتصاب دکتر مرجانی به سمت دبیر کل انجمن پزشکی ورزشی دانشگاه پیام نور دکتر مرجانی دارای دکتری علم تمرین از دانشگاه pmc می باشد که در رزمه خود معاونت اداره کل تربیت بدنی ورارت  آموزش وپرورش را دارد وی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان است

 

photo_2016-06-09_14-16-34 photo_2016-06-09_14-16-52