• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه پیام نور وفدراسیون ورزش های همگانی

با حضور دکتر رستمی و مجدآرا
تفاهم نامه همکاری بین پیام نور و فدراسیون همگانی امضا شد
صبح امروز با حضور امیر مجدآرا رییس فدراسیون ورزش های همگانی در دانشگاه پیام نور تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور وفدراسیون ورزش های همگانی امضا شد.
دراین نشست دکتر علی اصغر رستمی ریاست دانشگاه ،دکتر اکبری قایم مقام ریاست دانشگاه ،دکتر درینی مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه ،دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه حضور داشتند ابتدا دکتر مجدآرا ضمن ابراز خرسندی از امضا این تفاهم نامه عنوان داشت: باتوجه به پتانسیل بالای دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصص آمادگی این را داریم که در طول دوران تحصیل دانشجویان بعد از گذراندن تعداد واحدی خاص از دانشجویان توسط مدرسین فدراسیون امتحان وبه آن ها کارت مربیگری اهدا گردد. وی در ادامه افزود : به شدت از برنامه هایی که بتواند دانشجویان را ترغیب به فعالیت بدنی نماید حمایت خواهیم کرد.
سپس دکتر رستمی رییس دانشگاه پیام نور با قدردانی از تلاش های فدراسیون همگانی در راه اشاعه ورزش میان اقشار مختلف جامعه گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به اهمیت ورزش همگانی دانشگاه پیام نور به دنبال نقش سلامت محوری ورزش که همان ورزش همگانی است می باشد و از همه نهادها به خصوص فدراسیون همگانی که متولی اصلی ورزش همگانی است در این راه مهم استقبال می کند. .
وی درادامه با اشاره به فعالیت های بسیار خوبی که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در سلامت نسل دانشجو و وجان جامعه دارد از دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی پیام نور خواست هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی وفعالیت انجمن ورزش های همگانی در این دانشگاه اقدام نماید.
وی در ادامه ضمن تقدیر وتشکر از همراهی فدراسیون همگانی در سنوات گذشته با دانشگاه عنوان داشت : آمادگی هرگونه همکاری اعم از پذیرش قهرمانان ورزشی ،برگزاری همایش های ملی وبین المللی مشترک ،استفاده از امکانات وفضاهای ورزشی دانشگاه در جهت تحق اهداف فدراسیون ورزش های همگانی را داریم.
در پایان دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه گزارشی اجمالی از همکاری فدراسیون ودانشگاه ارایه وبرنامه های آتی مشترک را تشریح کرد. تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه پیام نور و فدراسیون همگانی به امضا طرفین رسید.photo_2016-05-25_01-43-54 photo_2016-05-25_01-44-02 photo_2016-05-25_01-44-12 photo_2016-05-25_01-44-17 photo_2016-05-25_01-44-23